Page 29

shem_fi

9.6 Käytä oikeaa ja vasenta puolta Monet työliikkeet ja työasennot toistuvat samoina päivästä toiseen. Kehon oikean ja vasemman puolen tasavertainen rasittaminen kuormittaa nivelistöä ja vahvistaa lihaksistoa symmetrisesti. Tämä on vaivojen ehkäisyn ja terveyden ja toimintakyvyn edistämisen kannalta hyvin tärkeää. Huomaa, että työskentelypuolen vaihtaminen ns. heikommalle puolelle lisää joskus työturvallisuutta vaikeissa olosuhteissa, kun työasento on suorempi; Näkyvyys, tasapaino, tuen saaminen ja voiman käyttö paranevat, jos muutoin olisi työskenneltävä ”korkkiruuviasennossa”. Kyykisty välillä oikea jalka edessä, välillä vasen jalka edessä. Rasita oikeaa ja vasenta puoltasi mahdollisimman tasavertaisesti. Suunnittele ja ohjaa ergonomista kuormittumistasi. Opettele uusia työtapoja vähitellen, työturvallisuutta unohtamatta. Työympäristön ja työvälineiden rakennetta pystyy harvoin muuttamaan. Oman kehon käytön ja tasaavien vastaliikkeiden merkitys on tällöin oleellinen. Kun työolojen ergonomiaa kehitetään, on tärkeää ottaa huomioon mahdollisuus työskennellä oikean- ja vasemmanpuoleisesti. 9. FYYSINEN KUORMITTUMINEN © Valmius Hyvinvointiin Group Oy 29


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above