Page 30

shem_fi

9. FYYSINEN KUORMITTUMINEN 30 9.7 Vastavenytykset osaksi työpäivää Voit tasata tehokkaasti toispuoleisten, kumarien tai ylös suuntautuvien liikkeiden rasitusta tekemällä vastaliikkeen sekä liikettä ennen että sen jälkeen. Näin työstä johtuva ylikuormitus vähenee ja altistuminen rasitusvaivoille, lihaskireydelle ja tapaturmille pienenee. Ohje: Varmista turvallinen venytyspaikka. Valitse 1-2 sopivaa venytystä. Jo 5-10 sekunnin kevyt venytys rentouttaa ja palauttaa rasituksesta. Työskentely kädet edessä tai ylhäällä Olkapään etuosat: Käden venytys suoraan alakautta taakse ylös Rintalihakset: Käden vienti ylös takaviistoon: kierrä vartaloa eteen. Toispuoleiset lihaskiristykset haastavat kehonhallinnan etenkin jatkuvissa ja vaikeissa työasennoissa. Moni tapaturma sattuu noustaessa ylös vaikeasta asennosta, jolloin lihasten hallinta ja keskittymiskyky pettävät helposti. Tämän vuoksi on tärkeää tehdä vastavenytys myös ennen hankalaa työasentoa. Näin asennosta palautuminen onnistuu hallitummin ja turvallisemmin. © Valmius Hyvinvointiin Group Oy


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above