Page 4

shem_fi

Saatteeksi Edellinen versio Turvallisuus-, terveys- ja ympäristökäsikirjaa laadittiin osana laivanrakennusalan Ammattilaisen väylä -hanketta. Ammattilaisen väylän keskeisenä tavoitteena oli kohentaa alan yritysten henkilöstön työturvallisuus- ja työterveys- asioiden osaamista. Sama tavoite on ollut keskeisenä myös tämän uuden päivitetyn version tekemisessä. Kädessäsi olevaan kirjaan ovat panoksensa antaneet Arctech Helsinki Shipyard, Meyer Turku Oy, Technip Offshore Finland ja Turun Korjaustelakka. Tämä kirja on tarkoitettu kaikille laivanrakennusalan työntekijöille. Se soveltuu käytettäväksi koulutusaineistona ja jokapäiväisessä työssä. Lisäksi kirja on useilla työpaikoilla virallinen työturvallisuusopas. Kirja on tehty yhteistyössä toimialan yritysten turvallisuusorganisaatioiden kanssa. Se on laadittu jo olemassa olevia turvallisuusoppaita ja -ohjeistuksia hyödyntäen, sillä ne ovat syntyneet vuosien saatossa kertyneiden hyvien ja huonojen kokemusten pohjalta. Kirja sisältää keskeisimmät ohjeet, joiden lisäksi yrityksissä on omia ohjeita. Mikään opas tai laki ei yksin riitä parantamaan työympäristömme turvallisuutta ja viihtyvyyttä, vaan siihen vaaditaan jokaisen henkilökohtaista panosta. Oman työnteon ja työtapojen tarkastelun lisäksi pitää tarkkailla ympäristöään ja reagoida havaitsemiinsa vaaratekijöihin. Yhteisenä tavoitteenamme on, että jokainen pääsee ansaitulle eläkkeelle mahdollisimman hyvässä kunnossa. Kesäkuussa 2014 toimituskunta 4


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above