Page 46

shem_fi

10. HENKILÖKOHTAINEN SUOJAUTUMINEN 46 Käytä kaasusuodattimella varustettua naamaria, jos ilman epäpuhtaudet ovat kaasumaisia (maalit, liimat ja liuottimet). Yhdistelmäsuodatinta pitää käyttää aina, kun kaasujen yhteydessä esiintyy hiukkasia, esimerkiksi ruiskumaalattaessa. Valitse suodatin vaadittavan teholuokan ja suodatettavan kaasun mukaisesti. Moottoroidut puhallinlaitteet, joita voidaan käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa, on merkitty ex-merkillä. Aina, kun ilman happipitoisuus laskee, on käytettävä raitisilmalaitteita hapensaannin varmistamiseksi. Puolinaamari suojaa hiukkasmaisilta ja kaasumaisilta epäpuhtauksilta. Käytä eristysnaamaria, jos hengitysilmaa likaavien aineiden määrä on huomattavan suuri tai jos ilman happipitoisuus on laskenut alle 19% (esim. ruiskumaalaus suljetuissa tiloissa). Eristävissä suojaimissa hengitysilma johdetaan letkulla käyttäjälle. Paineilmaverkoston ilmaa käytettäessä ilma johdetaan käyttäjälle alennusventtiilin ja suodattimen kautta. Suljetuissa, räjähdysvaarallisissa tiloissa tehtävissä maalaustöissä (esim. tankit), on käytettävä paineilmaletkulaitetta. Ilmastoitu hitsaajan kasvosuoja on tehokas suojain hitsaussavuilta. Sitä voidaan käyttää yhdistelmänä ottamalla hengitysilma joko suodattimen kautta paineilmaverkostosta tai käyttämällä mukana kannettavaa, suodattimella varustettua akkupuhallinta. Akkupuhallinta käytettäessä työtilan on oltava tuulettuva tai työtilaan on järjestettävä korvaavaa ilmaa. Letkujen liittimet on tarkastettava ennen työn aloittamista uudessa työpaikassa, sillä raitisilmamaskin liittämisestä kaasuverkkoon saattaa seurata välitön tukehtuminen. Esimerkki ilmastoidusta hitsauskypärästä


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above