Page 49

shem_fi

Paras mahdollinen kiinnityspiste on pystysuoraan työntekijän yläpuolella. Tällä saadaan vähennettyä vapaantilantarvetta alapuolella sekä heiluriliikkeen mahdollisuutta. Jos käytät kiinnityspistettä jalkatason korkeudella, varmista, että putoamissuojaimesi on hyväksytty kiinnitettäväksi tällä tavalla. Kelautuva tarrain pitää automaattisesti hihnan tai vaijerin kireällä, kun taas esim. köyttä käytettäessä pudotaan aina köydessä löysänä oleva matka. Jos käytät säädettävää köysitarrainta, säädä köysi aina kireälle. Kiinnityspistettä valittaessa tulee myös huomioida sen kestävyys. Turvallisen kiinnityspisteen kestävyys tulee olla vähintään 1000 kg. Putoamissuojaimet tulee tarkastaa vuosittain. Määräaikaistarkastuksen saa suorittaa nimetty pätevä henkilö, joka tietää ajantasalla olevat valmistajan antamat määräaikaistarkastusvaatimukset, - suositukset ja – ohjeet. Putoamissuojainten käyttöikä vaihtelee valmistajasta ja tuotteen tyypistä riippuen. Varmista aina, että käytät tuotteita, joiden käyttöikä ei ole ylittynyt. Jos suojaimen varaan on pudottu tai siinä on havaittavissa vaurioita esim. hitsauskipinöistä, se tulee poistaa käytöstä välittömästi. Älä koskaan korjaa putoamissuojaimia omatoimisesti. Kun käytät putoamissuojaimia ensimmäistä kertaa, lue ensin käyttöohjeet ja pyydä, että sinua opastetaan niiden käyttämisessä. 10. HENKILÖKOHTAINEN SUOJAUTUMINEN 49


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above