12. Nostotyöt

shem_fi

12. Nostotyöt 12. NOSTOTYÖT Kappaleiden nostaminen nostureilla ja nostovälineillä muodostaa tärkeän osan telakkatyöstä. Nosto- ja siirto-onnettomuuksia voidaan estää perehtymällä oikeaan nostotekniikkaan ja nostovälineiden käyttöön. Nostotöitä saavat tehdä vain kyseiseen työhön perehdytyksen saaneet henkilöt. Nostovälineiden tarkastus Ennen nostolaitteen tai -välineen käyttämistä noston suorittajan on varmistuttava siitä, että nostolaite on kunnossa, käyttöön hyväksytty ja tarkastettu. Nostolaitteissa on myös oltava merkintä suurimmasta sallitusta kuormasta. Vuoden 1994 jälkeen valmistetuissa nostolaitteissa tulee olla CE-merkintä. Älä ylikuormita tai käytä virheellisesti nostolaitetta. Ylikuormitus voi aiheuttaa nostolaitteeseen näkymättömän vaurion ja sen kautta myöhemmin johtaa onnettomuuteen. Jos epäilet ylikuormituksen tai vaurion tapahtuneen, ilmoita asiasta työnjohtajalle. Työtä ei saa jatkaa ennen kuin nostolaite on tarkastettu. Vältä maksimikuormitusta kovalla pakkasella. Pakkasella teräs on hauraampaa, mikä lisää nostolaitteiden ja -välineiden murtumisvaaraa. Jos huomaat nostolaitteessa vikoja tai että se on tarkastamaton, poista nostolaite käytöstä ja ilmoita asiasta esimiehellesi. Vioista ja ylikuormituksesta tulee kertoa heti. Nostoapuvälineiden tarkastusvärit: Vuosi Tarkastusväri 2017 Vihreä 2018 Oranssi 2014, 2019 Sininen 2015, 2020 Keltainen 2016, 2021 Valkoinen 53


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above