1. Turvallisuuden edistäminen kuuluu kaikille

shem_fi

1. TURVALLISUUEN EDISTÄMINEN KUULUU KAIKILLE 6 1. Turvallisuuden edistäminen kuuluu kaikille Turvallinen ja terveellinen työympäristö on jokaisen työntekijän perusoikeus, joka tukee myös työn tekemistä ja henkilökunnan hyvinvointia. Jokaisella on velvollisuus kertoa eteenpäin huomaamansa vaaratekijät työympäristössä. Jos se on turvallisesti mahdollista, on jokaisen velvollisuus poistaa vaara itse. Sen jälkeen on kerrottava asiasta esimiehelle tai tilaajan yhteyshenkilölle. Tällä tavoin voidaan välttää tapaturman sattuminen muille henkilöille. Työturvallisuutta parannetaan seuraavilla keinoilla: 1.1 Suunnittelu Työn suunnittelulla pyritään poistamaan työhön liittyviä riskitekijöitä. Suunnittelun voi käsittää monella eri tavalla. Niitä yhdistää kuitenkin pyrkimys turvalliseen työskentelyyn. Turvallisuusnäkökohdat pitää ottaa huomioon niin varsinaisessa suunnittelutyössä kuin työnjohtajan ja työntekijän valitessa tapaa ja välineitä tehdä tietty työ. Ennen kuin aloitat varsinaisen työnteon, mieti siis aina, mitä olet tekemässä ja miten. 1.2 Omasta fyysisestä ja henkisestä kuormittumisesta huolehtiminen Työpäivän aikana on tärkeää kuunnella omaa kehoaan ja huolehtia mahdollisimman tasapainoisesta fyysisestä ja henkisestä kuormittumisesta. Jos työolosuhteista tulee ärsytysoireita, kannattaa kuunnella kehoaan ja ilmoittaa asiasta esimiehelle. Esimies ja asiantuntijat selvittävät onko työskentely turvallista. Ennen raskaita työtehtäviä ja niiden jälkeen lyhytkin palauttava venytys ja muutama syvähengitys helpottavat oloa. Riittävä uni ja lepo turvaavat palautumista. 1.3 Omasta vireydestä ja keskittymiskyvystä huolehtiminen Huolehtimalla riittävästä veden juomisesta ja tasaisesta verensokerista työpäivän aikana ehkäistään tehokkaasti yhtäkkisiä väsymistiloja. Vesipullo ja pienet välipalat pääruokien välillä ovat tehokas apu. Väsymys on aina työturvallisuusriski. 1.4 Vaaran poistaminen Tunnistetut vaarat poistetaan mahdollisuuksien mukaan. Mikäli havaitset vaaran, jonka voit itse turvallisesti poistaa (esim. kompastumisvaaran aiheuttava esine kulkutiellä), poista se. Ilmoita asiasta esimiehellesi joka tapauksessa.


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above