Page 63

shem_fi

12. NOSTOTYÖT Noston aikana Kulje tai seiso nosturin käytön aikana sopivan etäisyyden päässä taakasta, jotta näet työskentelyalueen mahdollisimman hyvin. Älä mene taakan alle tai vaara-alueelle. Kuorman nostaminen henkilöiden yli on kielletty. Anna äänimerkki varoittaaksesi muita nostosta. Varo törmäämästä päätyrajoihin. Varmista kulkureitti, jotta et kompastu ajaessasi. Pidä työympäristö siistinä. Jos menetät nosturin hallinnan, irrota kädet hallintalaitteista, jolloin nosturi pysähtyy. Tarvittaessa paina hätäseis -painiketta. Käsittele lähetintä varoen. Älä koskaan luovuta lähetintä henkilölle, jolla ei ole oikeutta ajaa radio-ohjattua nosturia. Noston jälkeen Paina hätäseis -painike auki -asentoon heti, kun lopetat nosturin käytön. Lähetintä on säilytettävä asiattomien käyttäjien ulottumattomissa. Lähettimen akkujen lataaminen pitää tehdä ohjeiden mukaan. Ilmoita aina esimiehellesi puutteista ja vioista, jotka voivat estää tai haitata nosturin ajoa. Jos jotain yllättävää tapahtuu, nosturi on poistettava käytöstä välittömästi. Nosturin käyttö on keskeytettävä, kunnes välitöntä vaaraa aiheuttavat viat on korjattu. Radio-ohjattavat nosturit Radio-ohjattua nosturia saavat käyttää ainoastaan tehtävään erikseen perehdytetyt henkilöt Ennen nostoa Tarkista laitemerkinnöistä, että lähetin varmasti kuuluu sille nosturille, jota aiot käyttää. Tarkista, että lähetin on käyttökunnossa ja että kantohihnat ovat ehjät. Ohjainta saa käyttää ainoastaan silloin, kun se on kiinnitetty kantohihnoilla tai vyöllä. Tarkista, että ohjain on käsissäsi oikein päin. Tarkista päävirtakytkimen sijainti, jotta voi tarvittaessa katkaista virran laitteesta. Varmista ennen ajon alkua, ettei kukaan oleskele nosturin päällä tai vaara-alueel- la. Nosturiin nousun estävän lait- teen on oltava suljettuna ja asiattomien oleskelun kieltävän kilven on oltava paikoillaan. Varmista, että koukku, taakka ja nosturi voivat liikkua esteettä noston aikana. Tarkista ajosuunnat ja niitä vastaavat * suuntasymbolit. Tee hallintalaitteiden, jarrujen, rajakatkaisijoiden ja hätäpysäytyksen toiminta- koe ennen töiden aloittamista. 63


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above