13. Henkilön putoamisvaaran hallinta

shem_fi

13. Henkilön putoamisvaaran hallinta Aina, kun on olemassa vaara pudota, pitää ennen työn aloittamista tehdä kyseessä olevasta työstä riskien arviointi. Sen avulla määritetään, miten riski poistetaan tai jos poistaminen ei ole mahdollista, mitkä ovat tarvittavat turvavarusteet. Jos joudutaan käyttämään turvavaljaita tai muita putoamissuojaimia, niiden käyttöön on saatava perehdytys ennen työn aloittamista. Valjaiden tulee olla kyseiseen työhön soveltuvat ja tarkastetut. Ensisijaisesti putoamisvaara pyritään poistamaan rakenteellisilla ratkaisuilla, kuten kaiteilla tai telineillä. Putoamissuojaimia on käytettävä, jos putoamisvaaraa ei ole saatu poistettua. Avonaisilla nostoaukoilla työskenneltäessä on aina käytettävä turvavaljaita. Telineet ja korkealla olevat työkohteet Työtelineet rakennetaan kaikissa sellaisissa töissä, joita ei voida muuten tehdä turvallisesti. Telineitä saa rakentaa, muuttaa tai purkaa ainoastaan telinerakennukseen perehdytetyt pätevät henkilöt. Työtelineen työtasoissa ja kulkuteissä olevat aukot ja reunukset on suojattava kaiteilla tai muilla putoamisesteillä. Kaiteella tarkoitetaan ylintä käsijohdetta, keskikaidetta ja potkulistaa. Suuri osa kuolemaan johtavista putoamisista tapahtuu alle 3 metrin korkeudelta. Työtason vapaat reunat suojataan kaiteilla, jos putoamiskorkeus on yli 2 metriä. Kaidetta tulee käyttää myös seinän puolella, jos väliin jäävä rako (20 cm) aiheuttaa putoamisvaaran ihmisille tai esineille. Myös 2 metriä matalammatkin työtasot on suojattava kaiteilla, jos putoamisesta voi aiheutua tapaturman vaaraa. Telineiden työtasot on lukittava telineen rakenteeseen. Telineiden ja lohkojen nousuteinä tulee olla ensisijaisesti portaat. Korkealla työskenneltäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota työtasojen siisteyteen ja järjestykseen, sillä kompastuminen tai esineiden putoaminen saattavat olla kohtalokkaita. Letkujen ja kaapelien vetämisessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, sillä se voi aiheuttaa asennusmateriaalin, työkalujen tms. putoamisen. Letkuja ja kaapeleita ei saa vetää portaita pitkin tai kaiteiden yli. 13. HENKILÖN PUTOAMISVAARAN HALLINTA 64


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above