Page 7

shem_fi

1.5 Vaaran rajoittaminen tai pienentäminen Jos vaaraa ei voida kokonaan poistaa, pyritään sitä rajoittamaan. Yksi tärkeimmistä rajoitustoimenpiteistä on laivan palo-ovien pitäminen suljettuina. 1.6 Eristäminen Jollei riskitekijöitä voida edellä mainituin keinoin poistaa, riskialue on eristettävä, jotta vaaroille altistuminen olisi mahdollisimman vähäistä. Eristämistä ovat esim. koneiden suojukset ja muut rakenteelliset esteet. 1.7 Henkilökohtaiset suojaimet Mikäli eristäminenkään ei tule kysymykseen, on käytettävä henkilökohtaisia suojaimia riskien hallitsemiseksi. Työnantaja on velvollinen hankkimaan tarpeelliset suojaimet. Tilaajalla on yleensä henkilökohtaisten suojainten osalta paljon tietoa ja suojavälineiden kunnossapidosta vastaavia henkilöitä. Heiltä saat arvokasta tietoa oikean suojaintyypin valinnasta, huoltamisesta ja käytöstä. Suojaimissa on oltava CE-merkintä. 1.8 Varoittaminen Ei riitä, että itse huomaa työpaikalla uhkaavat vaarat. Niistä on muistettava ilmoittaa myös muille. Jokainen on vastuussa sekä omasta että muiden turvallisuudesta. 1. TURVALLISUUEN EDISTÄMINEN KUULUU KAIKILLE 7


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above