15. Työvälineet

shem_fi

15. Työvälineet Vioittunut tai väärä työkalu, kone tai laite voi helposti aiheuttaa tapaturman. Tarkkaile työvälineittesi kuntoa jatkuvasti. Ammattimies pitää työkalut kunnossa, eikä tee töitä viallisilla työkaluilla. Vioittuneen tai rikkoutuneen työvälineen käyttö on kiellettyä. Se pitää viedä huoltoon ja ilmoittaa, millaisesta viasta on kysymys. Sähkön ja sähkölaitteiden vaaroista kerrotaan luvussa 18. Vaihda liian kulunut tai vaurioitunut työkalu ehjään. Tee ilmoitus vioista työkalua vaihtaessasi. Älä lainaa tai ota vastaan vioittunutta työkalua. Käytä työkalujasi siten, ettei siitä ole vaaraa itsellesi tai muille. Koneet ja laitteet Usein koneita ei ole mahdollista pysäyttää nopeasti. Yllättävien tilanteiden varalta koneiden ja laitteiden käyttäjien ja muiden lähellä olevien tulee ottaa seuraavat seikat huomioon: Yleisohjeita: Käytä ainoastaan niitä koneita ja laitteita, joiden käyttö kuuluu sinulle ja joiden käytöstä olet saanut opastusta. Varmista ennen koneen käynnistämistä, että siihen kuuluvat suojalaitteet ovat paikoillaan ja ettei käynnistyksestä aiheudu vaaraa. Koneissa ja laitteissa on oltava CE-merkinnät. Varmista, että tiedät, miten kone tai laite pysäytetään ja missä hätäpysäyttimet sijaitsevat. Älä ylikuormita koneita tai laitteita. Pidä suojukset paikoillaan ja muista pyörivien koneenosien aiheuttamat vaarat. Noudata lisäksi myös konekohtaisia ohjeita ja varoituksia. 15. TYÖVÄLINEET 70


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above