2. Perehdyttäminen ja pätevyydet

shem_fi

2. PEREHDYTTÄMINEN JA PÄTEVYYDET 8 2. Perehdyttäminen ja pätevyydet Uusi työntekijä on tottumaton uuden työpaikan rutiineihin ja työtapoihin, vaikkei hän olisikaan nuori ja kokematon. Jokaisella työntekijällä on oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti. Tulitöitä tekevillä ja tulitöiden valvojilla on oltava voimassa oleva tulityökortti. Uuden henkilön on osallistuttava tilaajan järjestämään työpaikkakohtaiseen perehdytykseen, jossa käsitellään mm. työpaikan haitta- ja vaaratekijöitä vaaroilta suojautumista ympäristövaikutuksia liikennejärjestelyjä sekä toimintaa hätätilanteissa. Tämän lisäksi oma esimies on velvollinen antamaan työkohtaisen perehdyttämisen sekä auttamaan ongelmatilanteissa. Oman esimiehen pitää perehdyttää työntekijä mm. omaan työympäristöönsä toimintaan hätätilanteissa koneiden ja laitteiden käyttöön toimintaan vika- ja häiriötilanteissa kemikaalien käsittelyyn kemikaaleilta suojautumiseen ja jätteiden lajitteluun. Ulkolaisen työvoiman kohdalla perehdyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota mm. mahdollisen kielimuurin ja kulttuurierojen vuoksi.


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above