Page 83

shem_fi

16. HITSAUS- JA POLTTOLEIKKAUSTYÖT Sähkön vaarat hitsaustöissä Kaarihitsauslaitteiden jännitteelliset osat on suojattu puikkoa lukuunottamatta niin, ettei niihin voida tahattomasti koskettaa. Lisäksi hitsausvirtapiirin jännite on turvallisuussyiden takia alennettu. Näistä seikoista huolimatta saattaa tapaturma yllättää, jos kosketetaan käsin pitimessä olevaa puikkoa tai kaapelin eristämätöntä kohtaa. Riski on suurimmillaan kosteissa olosuhteissa ja sellaisissa paikoissa, joista voi pudota. Vältä siis ihokosketusta hitsausvirtapiiriin kuuluvien huonosti eristettyjen osien kanssa, kun virtalähde on jännitteellinen. Vaihda eristysvikaiset kaapelit välittömästi kunnossa oleviin. Ilmoita hitsauslähdettä koskevista vioista työnjohtajalle tai korjaushenkilöstölle. Älä kytke hitsausvirtapiirin osaksi vieraita metallirakenteita, vaan käytä kunnollista paluujohtoa. Kytke paluujohto luotettavasti suoraan työkappaleeseen tai sen alla olevaan hitsausalustaan. Varmistu, ettei hitsausvirtapiirissä ole löysiä liitoksia. Lisää sähkön vaaroista luvussa 18. 83


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above