17. Suljetut ja ahtaat tilat

shem_fi

17. Suljetut ja ahtaat tilat Suljetulla ja ahtaalla tilalla tarkoitetaan tilaa, joka on riittävän suuri, että työntekijä voi mennä sinne ja tehdä osoitetun työn, omaa rajoitetun kulun eikä sitä ole suunniteltu jatkuvaan työntekijän oleskeluun. Suljettuja ja ahtaita tiloja ovat esimerkiksi erilaiset tankit, siilot, säiliöt, paineastiat ja kaksoispohjat. Niissä on telakkateollisuuden piirissä sattunut vakaviakin työtapaturmia, joille on luonteenomaista se, että vaaratekijöitä ei ole tiedostettu. Tämän vuoksi on tärkeää, että ennen tällaiseen tilaan menoa valmistellaan työ riittävän hyvin ja työ tehdään suunnitelman mukaisesti. Suljetuissa ja ahtaissa tiloissa on sattunut mm. seuraavanlaisia onnettomuuksia: palavan kaasun vuoto ja siitä aiheutunut räjähdys tukehtuminen pitkään suljettuina olleissa tiloissa tukehtuminen suojakaasuvuodon seurauksena myrkytys (esim. häkä, typen oksidit) sähköisku, jolloin henkilö ei ole kyennyt irtautumaan johtavasta pinnasta tapaturmat, joissa tilan rakenne ja onnettomuuden luonne ovat vaikeutta- neet pelastustoimia huomattavasti Metallin ruostuminen ja maalin kuivuminen voivat kuluttaa ilman happipitoisuuden vaarallisen alhaiseksi. Tankeissa voi olla myös myrkyllisiä, palavia, räjähtäviä ja tervey- delle vahingollisia kaasuseoksia. Suljetuissa ja ahtaissa tiloissa saavat työskennellä vain kyseiseen työhön perehdytyksen saaneet henkilöt. Myös henkilöt, jotka myöntävät työlupia suljettuihin ja ahtaisiin tiloihin, sekä henkilöt, jotka toimivat varmistusmiehinä, täytyy perehdyttää. Perehdytyksessä tulee käydä läpi luvan myöntäjän, sisäänmenijän sekä varmistusmiehen vastuut ja velvollisuudet huomioiden yrityskohtaiset käytännöt. Ennen työskentelyn aloittamista suljetussa ja ahtaassa tilassa on varmistuttava tilan ilmanlaadun turvallisuudesta mittaamalla. Normaalit olosuhteet ovat: Happi 20,9% Häkä 0 ppm Räjähtävät kaasut tulitöiden yhteydessä 0% LEL (muutoin 10 % LEL). Perehdy yrityksen suljettujen ja ahtaiden tilojen työlupakäytäntöihin ja niihin liittyviin ohjeisiin. Olosuhteista riippuen voi edellytyksenä olla esim. suojajännitteellisten valaisimien käyttö, ilmanvaihdon varmistaminen ja alkusammutuskalusto (tulitöiden yhteydessä). 17. SULJETUT JA AHTAAT TILAT 86


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above