Page 89

shem_fi

Sähkölaitteiden käyttö ja räjähdysvaara Sähkölaiteet voivat aiheuttaa varsinaisten sähkötapaturmien lisäksi myös laitteen kipinöinnistä johtuvan räjähdysvaaran. Räjähdysvaaralliset olosuhteet ovat olemassa esim: tiloissa, joissa käsitellään avoimesti esimerkiksi maalien ohennusaineita, liuotinpesuaineita, liimoja ja polttoaineita. suljetuissa, huonosti tuuletetuissa tiloissa maalauksen aikana ja maalauksen jälkeen tapahtuvan kuivumisen aikana (esim. maalattavat kaksoispohjatilat, tankkitilat, asunto-osastojen hytit ym.). Kipinöinnin välttämiseksi: käytä ruiskumaalaussuihkun välittömässä läheisyydessä ainoastaan räjähdyssuojattuja (Ex-merkittyjä) valaisimia. voit käyttää kauempana (n. 4 m etäisyydellä) myös vesitiiviitä valaisimia (mutta et suljetuissa tiloissa). tuuletuslaitteiden on myös oltava räjähdyssuojattuja (tarkemmat tiedot saat työnjohtajaltasi). muista maadoittaa ruiskumaalauslaitteet. Näin ehkäiset sähkötapaturmia Käsittele sähkölaitetta aina asianmukaisesti. Vaurio laitteessa tai johdossa merkitsee tapaturmavaaraa sitä käytettäessä. Kostea iho tai märät vaatteet lisäävät sähkötapaturmavaaraa. Käytä aina vain hyväksyttyjä ja kunnossa olevia laitteita. Havaitessasi laitteessa tai johdossa vian, älä yritä korjata sitä itse, vaan ilmoita viasta esimiehellesi ja vie laite tai johto huoltoon ja ilmoita viasta myös huollon henkilökunnalle. Älä siirtele yleisvalaisimia. Pyydä sähkömiestä asentamaan tarvittaessa lisävalaisimia tai kysy esimieheltäsi, valaistaanko kohde käsivalaisimella. Käytä vain hyväksyttyjä käsivalaisimia. Varmistu ennen nosturien virranottokiskojen läheisyydessä tehtävän työn aloittamista, että kiskot on tehty jännitteettömiksi. Asiaton oleskelu sähkölaitetiloissa on kielletty. 18. SÄHKÖLAITTEET 89


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above