Page 9

shem_fi

2. PEREHDYTTÄMINEN JA PÄTEVYYDET Perehdytystä on annettava myös, kun: työtehtävät vaihtuvat työmenetelmät tai työvälineet muuttuvat sattuu työtapaturma tilanne poikkeaa normaalista tai toistuu harvoin. Tiettyjä henkilökohtaisia suojaimia kuten kypärää, työasua ja turvakenkiä, on käytettävä kaikissa tuotantotöissä. Tämän lisäksi on määritelty tiettyjä työkohtaisia suojaimia, joita on käytettävä kyseisessä työssä. Tietyt työt vaativat muodollista pätevyyttä, jonka on oltava kunnossa ja josta tulee varmistua ennen työn aloittamista. Pätevyyksistä on oltava voimassaolevat dokumentit. Luvanvaraisia töitä ovat mm. tuli- ja kattotulityöt säiliö- ja putkityöt sähkötyöt asbestityöt nostotyöt henkilönostimen käyttö (huom. myös käännettävät versiot) telineiden muuttaminen, asentaminen tai purkaminen kaasulinjojen muuttaminen, asentaminen tai purkaminen trukin käyttö kaasuletkujen korjaaminen ja muut luvanvaraisiksi määritellyt työt Kaikilla sähkötöitä tekevillä henkilöillä tulee olla voimassa oleva sähkötyöturvallisuustutkinto ja sähkömiehiltä vaadittu hätäensiapukoulutus. Parhaatkaan turvalaitteet ja ohjeet eivät yksin riitä, vaan lisäksi tarvitaan: ohjeiden tarkkaa noudattamista ja noudattamisen valvontaa rohkeutta uskaltaa kysyä ennen kokeilua, jos ei ole täysin perillä tilanteesta valppautta ja jatkuvaa työympäristön tarkkailua kykyä tilanteiden ennakointiin. Perehdy yrityksen yksintyöskentelyohjeisiin ! Muista, että viisaskin voi mennä vipuun! Muista, että viisaskin voi mennä vipuun! 9


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above