Page 91

shem_fi

19. KESTÄVÄ MERITEOLLISUUS 19.1 Materiaalitehokkuus Tuotannon materiaalitehokkuudella tarkoitetaan luonnonvarojen säästeliästä käyttöä, tehokasta sivuvirtojen hallintaa, jätteen määrän vähentämistä ja materiaalin kierrätystä. Toiminnassa syntyvän jätteen määrän vähentäminen voidaan tehdä luonnonvarojen käytön tehostamisella, ympäristövaikutusten minimoinnilla ja kustannustehokkuudella sekä taloudellisilla ratkaisuilla. Materiaalitehokkuuden ideana on, ettei ole olemassa jätettä – ainoastaan käyttämätöntä raaka-ainetta. Meriteollisuus kehittää toimintoja, joiden avulla valmistuksessa syntyvien jätteiden määriä voidaan vähentää ja edistää kierrätystoimintaa. Tuotannon eri vaiheissa ympäristövaikutuksiin vaikutetaan suoraan raaka-ainekäytön valinnoilla. Materiaalitehokkaalla toiminnalla säästetään luonnonvaroja, ympäristöä ja rahaa sekä hillitään ilmastonmuutosta. Materiaalitehokkuudella on keskeinen merkitys meriteollisuuden yritysten kustannusten hallinnassa. 19.2 Energiatehokkuus Energiatehokkuuden parantaminen eli tuotteen valmistaminen pienemmällä energiamäärällä tuo taloudellista hyötyä samalla, kun päästöt ympäristöön vähenevät. Telakalla energian ja veden kulutus muodostavat erittäin suuren kustan- nuserän. Tähän jokainen voi vaikuttaa muuttamalla omia käyttötottumuksiaan. Hyvällä laitteiden kunnossapidolla ja laitteiden oikeilla säädöillä voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä. Sähkölaitteet ja valaistus sammutetaan työn päätyttyä. Lämmityskauden aikana huolehditaan lämmitysenergiahukan minimoimisesta. Energiatehokkuuteen kuuluu myös energiatehokas rakentaminen, energiatehokkuuden huomioiminen hankinnoissa, uusiutuvien energialähteiden suosiminen ja työmatkojen energiankäytön huomiointi. TIESITKÖ? Käytettäessä 1 tonni kierrätyslasia esim. lasipakkauksien tai lämpöeristeiden valmistamiseen, säästetään luonnonvaroja: 650 kg hiekkaa 205 kg soodaa 190 kg kalkkikiveä 80 kg maasälpää Lähde; www.lassila-tikanoja.fi 91


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above