Page 93

shem_fi

19. KESTÄVÄ MERITEOLLISUUS Syntyvät ja lajiteltavat jätejakeet Vaaralliset jätteet Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan jätettä, jolla voi olla yksi tai useampi seuraavista ominaisuuksista: palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muulla tavoin terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus. Vaaralliset jätteet on säilytettävä asianmukaisesti niille merkityissä astioissa tai säiliöissä, katettuina tai muuten vesitiiviisti eristettyinä ja niiden pääsy maaperään, pohja- ja pintavesiin ja viemäriin on estettävä. Vuotojen estämiseksi vaarallinen jäte on pakattava tiiviisti, kuljetusta ja siirtoa kestävällä tavalla. Vaarallisiin jätteisiin ei saa sekoittaa muita jätteitä tai aineita varastoinnin aikana. TIESITKÖ? Keräysmetallia voidaan sulattaa ja käyttää uudelleen lähes loputtomasti. Kierrätetyn teräksen käyttö raaka-aineena säästää energiaa 40 % verrattuna neitseellisen raaka-aineen käyttöön! Kaikkiin vaarallista jätettä sisältäviin astioihin on merkittävä jätejakeen nimi. Pakkauksessa tulee lisäksi olla tiedot jätteen haltijasta sekä jätteen vaaraominaisuuksista. Vaarallisia jätteitä käsitellessä tulee käyttää asianmukaisia suojaimia jätteen vaaraominaisuuksien mukaan, jotka ilmenevät pakkauksen tai astian kyljessä olevista varoitusmerkeistä. Jätteiden kuljetuksista saat tietoa VAK-asiantuntijalta. Hän auttaa /neuvoo tarvittaessa vaarallisten aineiden kuljetuksissa. Muista merkitä jäte! TUOTANTO, TOIMISTOTILAT Energiajäte Paperi, pahvi Lasi Biojäte Muovit Metallit, kaapelit Kaatopaikkajäte / sekajäte Vaaralliset jätteet 93


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above