Page 98

shem_fi

20.1 Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) Käyttöturvallisuustiedote antaa käyttäjille tietoja kemikaalista turvallista käyttöä varten. Tietoja voidaan käyttää mm. opastettaessa kemikaalien turvalliseen käyttöön, valittaessa soveltuvia henkilösuojaimia, kemikaalitulipaloissa tai onnettomuustilanteissa ja kemikaalijätteiden käsittelyssä. 20.2 Kemikaalimerkit Kemikaalien varoitusmerkit kertovat nimensä mukaisesti, että kemikaalilla on ominaisuuksia, jotka ovat haitallisia käyttäjälle ja/tai ympäristölle. Kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteessa on annettu suojautumis- ja käsittelyohjeet, miten kemikaalia voidaan turvallisesti käyttää. 20. KEMIKAALIT 1. Välittömästi myrkyllinen 2. Vakava terveysvaara 3. Haitallinen / ärsyttävä 4. Syövyttävä 5. Räjähtävä 6. Paineen alaiset kaasut 7. Syttyvä 8. Hapettuva 9. Ympäristölle vaarallinen KEMIKAALIEN UUDET VAROITUSMERKIT 1 3 5 7 9 2 4 6 9 98


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above