Page 12

Talolla_tavataan

Puintia Henttulan lokomolla vuonna 1926. lähdE: mka / PEkka kEränEn / kalEVi lEskElä. Taulukko 2. Muhoksen elinkeinorakenne vuosina 1910 ja 1920 (absoluuttiset luvut) Elinkeino Vuosi 1910 Vuosi 1920 Maa- ja metsätalous 3 383 3 733 Teollisuus 5 42 Kauppa 18 16 Liikenne 3 9 Palvelukset 57 46 Sekatyömiehet 717 591 Itsenäinen ammatti 49 22 Yht. 4 232 Yht. 4 459 ren saha- ja myllylaitos, Liimannin, Saarikosken, Kuurnan, Ämmän ja Pitkäniemen myllyt) sekä useita 1880- ja 1890-luvuilla syntyneitä meije-riyhtiöitä. 10 Ensimmäinen osuusmeijeri oli vuonna 1905 perustettu Saarelan meijeri ja toinen vuonna 1913 perustettu Laitasaaren osuusmeijeri.8 Vuonna 1917 Muhoksella oli kuusi kauppiasta. Yksityisten pienkauppojen ohella oli osuuskaup-poja. Vanhat laukkukaupan perinteet jatkuivat vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Lisäksi oli käsityöläisiä – suutareita, räätäleitä, puusep-piä, nahkureita ja pyykkäreitä. Jokilaivaliikenne Lähde: Tervonen 2002, 38; Lackman 2002, 185. 8 Tervonen 2002, 88–90 ja 104–105; vrt. Vahtola 1986, 175; Lackman 2002, 238–239. Soson tiilitehdas syntyi myöhem-min. Ks. myös Lukka.


Talolla_tavataan
To see the actual publication please follow the link above