Page 18

Talolla_tavataan

Juvanien perhe vuonna 1939. ValokuVa ElVi JakosEn (o.s. JuVani) kokoElmat. tulomuuttoa. Vuosina 1941–1950 Muhoksen muuttovoitto oli 2 000 uutta asukasta. 10 Tuomo Suikkasen tiedonanto 8.8.2015. 16 Pyhäkosken voimalaitos rakennettiin pääosin vuosina 1945–1948. Varsinaiset rakennustyöt päättyivät lokakuussa 1949. Enimmillään työssä oli noin 1 700 ja keskimäärin 1 300 työntekijää. Voimalaitoksen rakentamiseksi Leppiniemeen syntyi oma yhdyskuntansa. Pyhäkosken työmaa kuten muutkin voimalaitostyömaat kokosivat so-tien jälkeen työvoimaa ympäri Suomea. Osa Py-häkosken rakentajista jäi vakituisesti asumaan seudulle, sillä Oulujoki Oy tarjosi työtä voimalai-toksen rakentamisen jälkeenkin. Osa siirtyi joki-vartta pitkin uusille voimalaitostyömaille (Mont-ta, Pälli, Jylhämä, Nuojua ja Utanen), Oulujärven ylävesille Emäjoelle tai Kemijoen työmaille. Raa-hen rautatehdas alkoi myös työllistää 1960-luvlla. Osa muutti Ruotsiin. Oulujoen voimalaitostyömailla syntynyt yh-teenkuuluvuus säilyi myös muilla työmailla. ”Ra-simukset, raudoittajat Utaselta olivat saman perhe-parakin porukkaa. Moni perhe oli tullut Jylhämän kautta. Äidin ja isän parhaat perhetutut olivat Kyl-mäsen Illu ja Tyyne. Illu oli aloittanut sepän hom-mansa Valkolassa renkinä. Pirttikosken kerhon pääemäntä, Pisilän Vieno oli Ferdinand Huurteen tytär ja äitini lapsuuden kavereita”, kuvasi Mu-hoksen työväenliikkeen jäseniä Tuomo Suikkanen elokuussa 2015.10 Leppiniemessä toimi useita ammattiosastoja.


Talolla_tavataan
To see the actual publication please follow the link above