Tilaukset

Talolla_tavataan

Muhoksen työväenyhdistys perustettiin suurlakkovuonna 1905. Parin vuoden päästä saatiin oma toimitalo. Vielä ennen ensimmäistä maailmansotaa paikkakunnalle pe-rustettiin työväenyhdistys Kylmälänkylään ja kirkonkylään Woimistelu- ja Urheilu-seura Yritys. Kansalaissodan koettelemusten jälkeen Muhoksen työväenliikkeessä vasemmistosuun-taus vahvistui, mutta virallisesti yhdistykset olivat sosialidemokraattisia. Lapualaisvuosina Muhoksen kunnanvaltuusto ”puhdistettiin” vasemmistoedustajista, Kylmälän Yli- ja Alaky-län työväenyhdistykset lakkautettiin ja työväentalot suljettiin. Toisen maailmansodan jälkeen Muhoksen työväenliikkeen järjestöpohja ja kannatus kas-voivat nopeasti. Muhoksen työväentalo oli erityisen ahkerassa käytössä 1940- ja 1950-lu-vuilla. Vasemmistolla oli enemmistö kunnanvaltuustossa lähes koko sotien jälkeisen ajan aina 1960-luvun puoliväliin saakka. Poliittinen jako kulki myös työväenliikkeen sisällä. Muhoksella syntyi sodan jälkeen SKDL:n Työväenyhdistys ja Muhoksen seudun sosialidemokraattinen työväenyhdistys. Vuo-sikymmenien saatossa joskus jyrkkäkin rajalinja on sittemmin muovautunut yhteistyöpai-notteiseksi. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa Vasemmistoliitto sai viisi ja SDP kolme valtuu-tettua. Muhos on tunnettu urheilupitäjä. Muhoksen Voitto (per. 1935) nousi Suomen johtavaksi painiseuraksi 1980-luvulla. Muhoksen työväenliikkeen historia 1905–2015 perustuu laajaan arkistolähteistöön. Myös haastatteluja ja muita muistelulähteitä on käytetty. Teoksessa on runsas ja monipuolinen kuvitus. ISBN 978-952-93-6360-5 Tilaukset Esko Jaukka puhelin 0400 266 197 esko.jaukka@muhos.fi Helena Kohtalo-Törmänen puhelin 040 556 4113 helena.kohtalo-tormanen@pp.nic.fi


Talolla_tavataan
To see the actual publication please follow the link above